es kurkime ateiti cpva

Viešoji įstaiga ,,Lazdijų Ligoninė“ baigė vykdyti projektą ,,Stacionarinių bei palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas VšĮ Lazdijų ligoninėje“ (projekto Nr. VP3-2.1-SAM-10-V-01-067)

Projektas ,,Stacionarinių bei palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas VšĮ Lazdijų ligoninėje“ finansuotas Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis, pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto ,,Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ uždavinio ,,Teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas“ priemonę ,,Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“. Bendra projektui skirtų lėšų suma 3 375 000 Lt.

Projektas buvo pradėtas 2010 m. rugpjūčio 18 dieną pasirašius projekto finansavimo ir administravimo sutartį.

Šiuo metu medicinos paslaugas jau teikia šie atnaujinti ligoninės skyriai: ambulatorinių konsultacinių, ambulatorinės reabilitacijos, palaikomojo gydymo ir slaugos, priėmimo-skubios pagalbos, dienos chirurgijos bei paliatyviosios pagalbos.

Įgyvendinant projektą įrengtas baseinas stuburo vertikaliam hidromasažui, suremontuota registratūra, stebėjimo postas, slaugytojų ir gydytojų kabinetų, sanitarinių mazgų, procedūrų kabinetų, poilsio kambarių, koridorių, pagalbinių patalpų, suremontuota palatų – 1167,46 kvadratinių metrų VšĮ ,,Lazdijų ligoninė“ ploto.

Projekto metu VšĮ ,,Lazdijų ligoninė“ įsigijo greitosios medicinos pagalbos automobilį bei pasipildė nauja medicinos technika – įsigytas gastroskopas su video sistema, hidromasažinė vonelė, dvi kvarco lempos, lazerio terapijos aparatas, magnetinės terapijos aparatas, limpfo drenažo terapinis aparatas, ergoterapijos stendas, keturios deguonies tiekimo įrangos, chirurginių instrumentų rinkinys, du defibriliatoriai, instrumentų rinkinys laparoskopinėms operacijoms, laparoskopas, infuzuojamų tirpalų šildytuvas, elektrokaustikos aparatas, traumatologinių chirurginių instrumentų rinkinys, instrumentų plovimo mašina, vežimėlis ligoniams pervežti, laparoskopinė įranga ortopedinėms operacijoms, dezinfekavimo mašina, ligonių apiplovimo vežimėlis, dušo vežimėlis ligoniams pavežti, lubinis ligonių keltuvas, įtvarų rinkinys ir net 15 funkcinių lovų.

Projektas yra skirtas Lazdijų rajono gyventojams - Viešosios įstaigos ,,Lazdijų ligoninė“ pacientams. Visa įsigyta medicinos įranga leido pasiekti pagrindinį projekto tikslą – pagerinti ambulatorinių, stacionarinių bei palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybę Lazdijų ligoninėje, o tuo pačiu ir rajone. Projekto dėka modernizuota medicininių paslaugų teikimui skirta aplinka, vienai labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių (ligoniams).

Lazdijų rajono gyventojai jau naudojasi naujai įsigyta medicinos įranga, kapitaliai suremontuotomis ligoninės patalpomis ir greitosios medicinos pagalbos automobiliu. Planuojama, kad įgyvendinus projektą pagerės sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas mažiausiai 8000 pacientų.

VšĮ „Lazdijų ligoninė“ yra vienintelė antrinio lygio sveikatos priežiūros įstaiga rajone, aptarnaujanti daugiausiai gyventojų. Pažymėtina, kad rajono gyventojams sudarytos ne prastesnės sąlygos nei tos, kurias dažnai turi didžiųjų miestų gyventojai. Įgyvendinus projektą, pagerėjo kokybiškų ambulatorinių, stacionarinių bei palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų prieinamumas Lazdijų rajone, sumažintas skirtumas tarp didžiuosiuose miestuose ir rajonuose teikiamų paslaugų kokybės, įstaigos veiklos apimtys didėja apie 5­­-10 proc.. Padidinus paslaugų teikimo apimtis, auga ir VšĮ ,,Lazdijų ligoninė“ gaunamos pajamos

Lazdijų ligoninė
Viešoji įstaiga, Kauno g. 8,
67128 Lazdijai

Telefonas - (8 318) 51 435,
Faksas -  (8 318) 51 434,
el.paštas ligonine@lazdijuligonine.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 165220415

Sukurta 2015 ©