Rodiklis

2011m. IV ketvičio darbo užmokesčio vidurkis, Lt

                 Bendras

1716

Administracija ir kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu

2640

Gydytojai ir jiems prilygintas personalas

2948

Slaugytojai irjiems prilygintas specialybės

1590

Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu

1270

Kitas personalas

814

Lazdijų ligoninė
Viešoji įstaiga, Kauno g. 8,
67128 Lazdijai

Telefonas - (8 318) 51 434,
Faksas -  (8 318) 51 434,
el.paštas ligonine@lazdijuligonine.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 165220415

Sukurta 2015 ©