Rodiklis

2014 m. I
ketvičio
darbo
užmokesčio
vidurkis, Lt

2014m. II
ketvičio
darbo
užmokesčio
vidurkis, Lt 

2014m. III
ketvičio
darbo
užmokesčio
vidurkis, Lt 

2014m. IV
ketvirčio
darbo
užmokesčio
vidurkis, Lt

                 Bendras

1867

 1975

 1860 1908

Administracija ir kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu

2590

 2595  2539 2583

Gydytojai ir jiems prilygintas personalas

3401

 3689  3581  3623

Slaugytojai ir jiems prilygintos specialybės

1615

 1691  1595  1664

Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu

1505

 1560  1468  1495

Kitas personalas

1026  1028  1021  1075

Lazdijų ligoninė
Viešoji įstaiga, Kauno g. 8,
67128 Lazdijai

Telefonas - (8 318) 51 434,
Faksas -  (8 318) 51 434,
el.paštas ligonine@lazdijuligonine.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 165220415

Sukurta 2015 ©