enpi es

Viešoji įstaiga „Lazdijų ligoninė“ įgyvendina projektą

,,Modernių krūties vėžio žinomumo, prevencijos, ankstyvosios diagnostikos ir valdymo priemonių plėtra Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionuose“ (projekto numeris LLB-1-090)

(trumpas pavadinimas – Krūties vėžio prevencija ir ankstyvas diagnozavimas LV, LT, BY).

1.Projektas yra finansuojamas pagal Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvija – Lietuva - Baltarusija 2007-2013 m. bendradarbiavimo per sieną programą.

2.Projekto partneriai: Daugpilio rajono savivaldybės administracija (Latvija), Daugpilio regiono ligoninė (Latvija), Gardino apskrities klinikinė ligoninė (Baltarusija), VšĮ „Lazdijų ligoninė“ (Lietuva).

3.Projekto tikslas: ilgalaikis projekto tikslas yra ženkliai sumažinti mirtingumo nuo krūties vėžio lygį ir padidinti prevencinių priemonių naudojimą, siekiant pagerinti ankstyvą ligos diagnozę ir gydymą. Taip pat siekiama didinti žinojimą apie krūties vėžio prevenciją ir gydymą tarp Baltarusijos, Lietuvos ir Latvijos pasienio regionų gydytojų ir visuomenės.

4.Trumpas projekto apibūdinimas: Projekto lėšomis Daugpilio regiono ligoninėje, Gardino apskrities klinikinė ligoninėje ir VšĮ „Lazdijų ligoninėje“ atnaujinus patalpas, įsigijus naujos medicininės įrangos planuojama įkurti Krūties skyrius arba Ambulatorinius vėžio paveldimumo centrus (VšĮ „Lazdijų ligoninė“ įsteigtas „Krūties vėžio prevencijos centras“), taip pat įdiegti bandomąjį mamografijos projektą ir vėžio paveldimumo projektą.

Projekto įgyvendinimo metu Projekto partneriai dalinsis patirtimi, taip pat sukurs bendrą krūties vėžio centrų koncepciją, metodologiją ir bendrą strategiją. Bus organizuojami seminarai ir konferencijos, mokymai medicinos personalui, bei gyventojų švietimo ir ugdymo renginiai.

Projektas įgyvendinimas skirstomas į pagrindines keturias veiklos grupes:

I grupė – valdymas, veiklų koordinavimas ir komunikacija;

II grupė – Krūties centro įkūrimas ir bandomasis mobilios mamografijos projektas;

III grupė – Krūties vėžio paveldimumo tyrimas (patikrinimas) visuomenėje;

IV grupė – Krūties vėžio prevencija ir sveikos gyvensenos ugdymas bei švietimas.

Projekto „ Krūties vėžio prevencija ir ankstyvas diagnozavimas LV, LT, BY“ partneriai susitiko Gardine

Lazdijų ligoninė
Viešoji įstaiga, Kauno g. 8,
67128 Lazdijai

Telefonas - (8 318) 51 434,
Faksas -  (8 318) 51 434,
el.paštas ligonine@lazdijuligonine.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 165220415

Sukurta 2015 ©