projektas2018Viešoji įstaiga „Lazdijų ligoninė“ pateikė paraišką Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministerijai projekto “ VšĮ Lazdijų ligoninės infrastruktūros pritaikymas žmonėms su negalia ” finansavimui gauti. Projektą planuojama įgyvendinti pagal priemonę “Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas  neįgaliesiems”.

Šiuo metu VšĮ „Lazdijų ligoninės“ infrastruktūra nėra pritaikyta neįgaliesiems bei neatitinka Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ reikalavimų.

Projekto tikslas pagerinti  fizinį sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą neįgaliesiems.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama: pagerinti ligoninės infrastruktūrą, sukurti informacinį ženklinimą, įrengti 2 neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietas, pandusą, slankiojančias automatines duris, keltuvą, sutvarkyti lauko laiptus, pakeisti neįgaliųjų judėjimui trukdančias dangas, įrengti neįgaliųjų sanitarines patalpas, atlikti kitus infrastruktūros sutvarkymo darbus, įsigyti įrangą pagerinančią neįgaliųjų judėjimą įstaigoje - 2 valdomus neįgaliųjų vežimėlius, kurie bus skirti į ligoninę atvykusių, bet negalinčių savarankiškai vaikščioti pacientų gabenimui nuo automobilių stovėjimo aikštelės iki ligoninės priėmimo skyriaus, registratūros ar paskyrimo vietos įstaigoje.

Įgyvendinus projektą, bus pagerinta Lazdijų ligoninės infrastruktūra, bei pritaikyta neįgaliųjų poreikiams. Projekto naudą pajus apie 2035 Lazdijų rajono gyventojų (LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys), turinčių įvairią negalią.

Finansavimo sutartis pasirašyta 2017.10.09  Projekto vertė 119986,13 eurų.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto pradžia 2017metų IV ketvirtis, o projekto preliminari įgyvendinimo trukmė 13 mėn.

Lazdijų ligoninė
Viešoji įstaiga, Kauno g. 8,
67128 Lazdijai

Telefonas - (8 318) 51 435,
Faksas -  (8 318) 51 434,
el.paštas ligonine@lazdijuligonine.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 165220415

Sukurta 2015 ©