ESFIVP I 1VšĮ“ Lazdijų ligoninė“ pradėtas įgyvendinti projektas Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės elektrinė) diegimas VšĮ"Lazdijų ligoninė „. Finansavimo skirtas pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ ), iš Klimato kaitos programos lėšų . Skirta 97892,55 eurai. Bus įrengta 100kw saulės fotovoltinė elektrinė. Projekto tikslas sumažinti išmetamų dujų sukeliančių šiltnamio efektą kiekį.

Lazdijų ligoninė
Viešoji įstaiga, Kauno g. 8,
67128 Lazdijai

Telefonas - (8 318) 51 435,
Faksas -  (8 318) 51 434,
el.paštas ligonine@lazdijuligonine.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 165220415

Sukurta 2015 ©